Zamknij


Zebranie z rodzicami 25 maja 2015
godz. 17:00 spotkanie z wychowawcami
od 17:00 do 18:30 konsultacje indywidualne z nauczycielami w wyznaczoych salach

Nowy numer konta:

BNP Paribas Bank Polska SA
68160010841844721190000001

„Muzyki młodych słucha się sercem, a nie uszami.”

 

stwarzamy wychowankom warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości

kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności

rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym

pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć

traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo

wdrażamy do zachowań społecznie akceptowanych

przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami

wspomagamy rozwój religijny

wspieramy rodziców w opiece i wychowaniu dziecka